2017 Big Ten men's basketball tournament bracket

Verizon Center, Washington, D.C.

Wednesday, March 8, 2017

Game 1: No. 13 Penn State 76, No. 12 Nebraska 67, OT

Game 2: No. 14 Rutgers 66, No. 11 Ohio State 57

Thursday, March 9, 2017

Game 3: No. 8 Michigan 75, No. 9 Illinois 55 

Game 4: No. 5 Michigan State 78, Penn State 51

Game 5: No. 10 Indiana 95, No. 7 Iowa 73

Game 6: No. 6 Northwestern 83, Rutgers 61

Friday, March 10, 2017

Game 7: Michigan 74, No. 1 Purdue 70, OT

Game 8: No. 4 Minnesota 63, Michigan State 58

Game 9: No. 2 Wisconsin 70, Indiana 60

Game 10: Northwestern 72, No. 3 Maryland 64

Saturday, March 11, 2017

Game 11: Semifinals, Michigan 84, Minnesota 77

Game 12: Semifinals, Wisconsin 76, Northwestern 48

Sunday, March 12, 2017

Game 13: Championship, Michigan 71, Wisconsin 56